Privatlivspolitik

• Vi bruger Google AdWords, som hjælper os med at måle effekten af den digitale annoncering • Videregivelse af personoplysninger Jeg indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger f.eks. ved at kontakte ang. Terapi eller anden behandling. Jeg anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne, herunder serverhosting, systemvedligeholdelse, e-mail service, mv. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse over for Center for Familie og Eksistens, ligesom jeg løbende kontrollerer, at samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser. • Brug af personoplysninger Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Jeg indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet mig disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i terapeutisk forløb, et arrangement m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, telefonnummer og e-mail. • Kontakt vedr. personoplysninger Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos mig, skal du rette henvendelse på e-mail: mail@cffe.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. • Beskyttelse af personoplysninger Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og mine sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om mine brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Jeg kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet eller via sms. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. • Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug. • Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i min behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Jeg forbeholder mig derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på mit website. • I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.